Geschiedenis Grafische Bedrijven

Klik even onderaan de foto/tekst op de naam van het bedrijf voor de info


 Familiebedrijf Joh. Enschedé  


"Elke drukker die een zijner drukkerijzorgen wil opheffen laat zijn rollen bij ons gieten" (reclameleus van Tetterode)

Niet alleen de Haarlemse Koninklijke firma Joh. Enschedé heeft een grote rol van betekenis gehad. Maar ook de in Amsterdam gevestigde lettergieterij van Nicolaas Tetterode speelde in de laatste helft van de 19e eeuw tot in de jaren zestig van de vorige eeuw een belangrijke rol op het gebied van letterontwerpen en typografie. Naast de letterproductie ontwikkelde deze firma zich ook tot een vooraanstaande grafische machinehandel.

LETTERGIETERIJ TETTERODEDE NEDERLANDSCHE SPEELKAARTENFABRIEK (NSF)

In de 17de en 18de eeuw maakte de Nederlandse speelkaartenindustrie een periode van bloei door. Naast de vele kleine kaartenmakers was een aantal groten werkzaam: de namen van Peiter Meffert en Jonas Fouquet waren tot over onze grenzen bekend. Na de Franse tijd, in het begin van de 19de eeuw, gaat het langzaam bergafwaarts. Tot rond 1860 woorden er nog producenten gevonden, maar daarna valt, voor zover bekend, het doek.